FL Akademi Söyleşileri: Türkiye’den Dünyaya Açılan Bilim Serüvenim: Rengarenk Nanokristallerin Harika Dünyası – Hilmi Volkan Demir (FL’94)

Afişin PDF hali için tıklayın.

1 Aralık 2020 saat 19:00’da FL’94 mezunumuz Hilmi Volkan Demir, öğrencimiz (FL’2023) Semih Çağlar’ın sunumuyla bizlerle birlikte olacak.

Söyleşinin kaydına buradan erişebilirsiniz.

HİLMİ VOLKAN DEMİR: AFL 1994. Hilmi Volkan Demir, Ankara Fen Lisesi’nden 1994’te birincilikle mezun olduktan sonra, lisans eğitimine Bilkent Üniversitesi bursu ile Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinde başlamıştır. 1998’de Bilkent’ten dereceyle mezun olup lisansüstü eğitimi için A.B.D. Kaliforniya’da Stanford Üniversitesi tarafından “Edward L. Ginzton” bursu ile ödüllendirilmiştir. Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden yüksek lisans derecesini 2000 ve doktora derecesini 2004 yıllarında almıştır.

Stanford Üniversitesi’nde doktora eğitimi sırasında Stanford-Intel bursu kazanmış ve dünyanın dalgaboyu dönüştüren ilk tümleşik fotonik kuantum anahtar dizinlerini icat etmiştir. Ülkesine faydalı olmak için geri dönerek, Eylül 2004’te Bilkent Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır. Şu an, profesör olarak Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde ve Fizik Bölümü’nde çalışmaktadır. Aynı zamanda, Bilkent Üniversitesi kampüsünde Türkiye’nin Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi olan UNAM’ın Direktörü olarak atanmıştır; halen Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Enstitüsü Müdürü ve Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Profesör Demir, nanokristal kuantum noktaları ile kaliteli LED aydınlatması amaçlı dar nanoışıyıcılar için renk bilimini ve ilgili teknolojileri geliştirmiş ve patentler almıştır. Bilkent’teki çalışmaları nedeni ile Singapur’a davet edilmiş, Singapur’da NRF (National Research Foundation) tarafından “Fellow”luk verilmiş ve NTU Singapur’da LUMINOUS! Yarıiletken Aydınlatma ve Ekranlar için Mükemmeliyet Merkezi kurmuştur.

Dr. Demir, hâlihazırda nanobilim ve nanoteknoloji üzerine ArGe çalışmalarını aktif olarak sürdürmekte olup, nanokristal optoelektroniği, yarıiletken nanomalzemeler ve aygıtlar, optoelektronik aygıtlar/sensörler, kablosuz RF algılayıcılar ve implant edilebilir elektronik üzerine uluslararası seviyede önemli bilimsel katkılarda bulunmuştur. Nanobilim ve nanoteknolojinin uygulamaları, ürünleşmesi ve ticarileşmesi üzerine 10’un üzerinde başarı hikâyesi bulunmaktadır.

Prof. Demir, uluslararası hakemli birinci-sınıf bilimsel atıf indisli dergilerde baş yazar olarak 350’yi aşkın makaleyi literatüre kazandırmıştır; makale yayınlarının 117 tanesi Nature Indeks ve 78 tanesi etki değeri 10 ve üstü olan dergilerdedir. Dr. Demir’in 250’in üzerinde uluslararası konferansta bildirisi vardır. Profesör Demir dünyanın farklı yerlerinden 200’ü aşkın davetli ders, seminer ve kolokyum konuşması için davet almıştır. Cambridge University Press tarafından basılmış olan “Applied Nanophotonics” (“Uygulamalı Nanofotonik”) başlıklı (S. Gaponenko ile eş yazar) ders kitabı bulunmaktadır. Demir, ana buluşçu olarak, 12 tanesi lisanslanmış ya da şirket kurulumlarına devredilmiş 40’ı aşkın buluşu için toplam 130’un üzerinde uluslararası ve ulusal patent sahibidir. H-indisi Web of Science’a göre 52 ve Scopus’a göre 54 olup yıllık bilimsel atıf sayısı 1500’ü aşkındır; Google Scholar’a göre H-indisi 61 olup, yıllık bilimsel atıf sayısı 2000’e yakındır.

Avrupa Komisyonu (EC), Avrupa Bilim Vakfı (ESF), Amerikan Sağlık Enstitüsü (US NIH), TÜBİTAK, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Kalkınma Bakanlığı, Singapur Ulusal Araştırma Fonu ve A*STAR gibi rekabetçi dış‑kaynaklı fonlar ve Samsung, Vestel, Arçelik, LightLab, Lemnis, Quantag ve Nanome gibi özel sektör kuruluşları tarafından desteklenmiş toplam 60’ı aşkın uluslararası ve ulusal projenin yürütücülüğünü başarı ile yapmıştır/maktadır. İleri teknoloji girişimcisi olarak, Türkiye’de ve yurt dışında geliştirilmesine katkıda bulunduğu ve ortağı olduğu 2’si ileri fazda ve 2’si erken fazda olmak üzere başarılı 4 ArGe filiz şirketinin kurucularındandır. Türkiye’de Bilkent’te 17 tane ve Singapur’da NTU’da 19 tane olmak üzere toplam 36 PhD öğrencisi yetiştirmiş; doktora tezlerine ek olarak, 37 tane MS tez danışmanlığı yapmıştır. Doktora öğrencileri, mezun olduktan sonra Stanford, MIT, Harvard, Cambridge, ETH ve NTU Singapur gibi dünyanın en iyi üniversitelerinden kabul almıştır; doktora mezunlarından 9 tanesi Türkiye’de akademisyen olmuş, hâlihazırda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Endüstrileşmiş veya büyük ve orta ölçekli şirketler ile ortak ArGe ve inovasyon çalışmalarında, 10’un üzerinde nihai ürün için, fikir aşamasından başlayarak gerekli ileri teknolojilerin geliştirilmesi ve ürünleşmesine önemli katkılar sağlamıştır.

Amerikan Optik Topluluğu OSA’nın Optics Express editörlüğünü yapmış ve hali hazırda Springer-Nature yayınevinin Nanoscience-Nanotechnology Brief Series editörlüğünü yapmaktadır. Optics Express’in Koloidal Nanofotonik (2016), IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics’in Nanokristal Optoelektroniği (2017) ve IEEE Proceedings’in Aktif Nanofotonik (2019-2020) sayılarının davetli editörlüklerini yapmıştır. Uluslararası seviyede, NRF Investigatorship Ödülü, Nanyang Araştırma Mükemmeliyet Ödülü ve Avrupa Bilim Vakfı EURYI prestijli ödüllerin sahibidir. Ulusal ödülleri arasında TÜBİTAK ve TÜBA ödülleri bulunmakta olup, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asosiye üyesidir. Avrupa Birliği Nanophotonics4Energy Mükemmeliyet Ağı kurucu üyesi, Avrupa Birliği Çerçeve Programı Bilgi ve İletişim Teknolojileri ulusal uzmanı, NATO RTO Nanoteknoloji milli teknik üyesi, IEEE Fotonik Topluluğu Türkiye başkanı ve Optik için Uluslararası Komisyon Türkiye kurul üyesi görevlerini yerine getirmiştir. Uluslararası elektrik ve elektronik mühendisleri meslek derneği olan IEEE’nin Fotonik Topluluğunun yıllık zirvesi IEEE Photonics Conference (IPC, eski adıyla LEOS) Genel Başkanlığı (A.B.D. 2017), Member-at-Large (A.B.D. 2016) ve Teknik Başkanlığı (A.B.D. 2015) yapmıştır. Dr. Demir’e 2019’da OSA tarafından ve 2020’de IEEE tarafından “Fellow” payeleri verilmiştir. Profesör Demir, 2017 yılından beri, 6550 no.lu Araştırma Altyapılarını Destekleme Kanunu kapsamında destek kazanarak, ulusal bir merkez olarak UNAM’ın yönetim kurulu üyesi ve icra kurulu başkanı olmuştur. Demir, 2020’de TÜBİTAK Bilim Ödülüne layık bulunmuştur.