FL Akademi Söyleşileri: Pandemi Üzerinden Politik Savaşlar ve Dünya Sağlık Örgütü

Afişin PDF hali için tıklayın

Söyleşinin video kaydı için tıklayın.

3 Haziran 2020 saat 20:45’de çevrimiçi canlı yayında öğrencilerimiz soracak, FL’77 mezunumuz Nuriye Ortaylı cevaplayacak. Yayının ayrıntıları afişte.

NURİYE ORTAYLI: 1977 yılında Ankara Fen Lisesini, 1983’de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi.

1986-90 yılları arasında Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Hastanesinde çalışarak Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı oldu.

1993’de New York’da Population Council’da klinik çalışmalar ve ilaç geliştirme konusunda doktora sonrası çalışma yaptı.

1994-2002 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde zamanının bütüncül hizmet ve kullanıcı odaklı hizmetin en iyi örneklerinden olan Kadın ve Çocuk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Biriminin kurulmasında görev aldı, değişik disiplinlerden profesyonellerin eğitimini ve araştırmalar yürüttü. Bu süre içinde Ortadoğu’da çeşitli ülkelerde üreme sağlığı hizmetlerinin niteliğinin arttırılması için danışmanlığın yanı sıra Dünya Sağlık Örgütünde üreme sağlığı danışma kurullarında görev yaptı.

2001 yılında Population Council’dan Tietze bursu alarak üreme sağlığı epidemiyolojisi çalıştı, aynı dönemde Johns Hopkins Üniversitesi Halk Sağlığı okulundan Halk Sağlığı Master derecesi aldı.

2003-2004 yılları arasında eski Sovyet Cumhuriyetlerinde sağlık programlarının değerlendirilmesi ve niteliklerinin arttırılması için çeşitli programlarda çalıştı.

2005-2008 yılları arasında Cenevre’de, Dünya Sağlık Örgütü Genel Merkezinde üreme sağlığı konusunda küresel standardların ve rehberlerin hazırlanması ve bunların ülkelere uyarlanmasında, ayrıca DSÖ’nün çok merkezli klinik çalışmalarının yürütülmesinde rol aldı.

2008-2015 yılları arasında New York’da UNFPA (Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu) Genel Merkezinde kıdemli danışman olarak kadın sağlığı konusunda küresel standardların, bunlara uygun politikaların geliştirilmesi, kadın sağlığına küresel kaynak ayrılması için savunuculuk yürütülmesi, çeşitli bölge ve ülkelerdeki sağlık programlarının değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi gibi konularda çalıştı. UNFPA’yi uluslararası platformlarda temsil etti. Bu dönemde 2012 yılında New York Üniversitesi Wagner Kamu Yönetimi okulundan, Kamu Yönetimi Master derecesi aldı.

2015 yılından bugüne kadar Orta Asya, Ortadoğu ve Afrika’daki çeşitli ülkelere sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi, hizmetlerin niteliğini yükseltmek için ulusal stratejiler, planlar ve bütçeler hazırlanması için danışmanlık hizmeti vermektedir.