FL Akademi Söyleşileri: Arkeoloji Sohbeti – Baykal Başdemir

Afişin PDF hali için tıklayın

27 Ocak 2021 saat 20:00’de annesi ve babası FL’74 mezunu olan Baykal Başdemir, Beyza Dönem Tülüce’nin sunumuyla bizlerle birlikte olacak.

Söyleşiye ankara.fen.lisesi Instagram hesabından erişebilirsiniz.

BAYKAL BAŞDEMİR: Hem annesi hem de babası (Gülçin ve Feyiz Başdemir) Ankara Fen Lisesi 1974 mezunu olduğundan kendisini “fahri AFL’li” olarak tanımlamaktadır.

Ortaokulu Bornova Anadolu Lisesinde okudu. Lise eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarında sürdürdü ve Açık Öğretim Lisesinde tamamladı.

2004 yılında Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümünde lisans eğitimine başladı. 2005’te, arkeoloji lisans eğitiminin ilk yılında, Aigai antik kenti kazı ekibine öğrenci olarak girdi. Aigai dışında Batı Anadolu’daki çeşitli Klasik ve Tarih öncesi arkeolojik çalışmalarına kısa sürelerle katıldı. 17 yıldır Aigai kazı ekibinde. 2020 yılından itibaren Kazı Başkan Yardımcısı görevinde.

2011 yılında Ege Üniversitesinden arkeoloji lisans mezunu oldu ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde araştırma görevlisi kadrosuna girdi. Aynı yıl Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde Arkeoloji yüksek lisans eğitimine başladı. 2019 yılında, “Troas Bölgesi Buluntusu Ticari Amphoralar: Tipolojik ve Fonksiyonel Bir Analiz” başlıklı teziyle yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2014 yılına kadar Çanakkale’de çalıştı ve bu dönemde, Çanakkale çevresindeki çeşitli arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarına katıldı.

2014 yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümünde araştırma görevlisi oldu. Hala aynı görevde. 2020 yılından itibaren Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı doktora öğrencisi.